1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Оголошення

PDFДрукe-mail

Брюховицькою селищною радою оголошено конкурс на визначення суб’єкта господарювання для виконання робіт із землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування для створення дитячо-спортивних майданчиків на території смт.Брюховичі.
Конкурс відбудеться 06.06.2016 року;
Об’єкти щодо яких необхідно виготовити проекти землеустрою:
- земельна ділянка для створення дитячо-спортивного майданчика орієнтовною площею 0,0411 га по вул..Ряснянська в смт.Брюховичі;
- земельна ділянка для створення дитячо-спортивного майданчика орієнтовною площею 0,0333 га по вул..Соснова Поляна в смт.Брюховичі;
- земельна ділянка для створення дитячо-спортивного майданчика орієнтовною площею 0,03881 га по вул..Проліскова в смт.Брюховичі;
- земельна ділянка для створення дитячо-спортивного майданчика орієнтовною площею 0,0226 га по вул..Отця Іздрика в смт.Брюховичі;
- земельна ділянка для створення дитячо-спортивного майданчика орієнтовною площею 0,0601 га по вул..В.Івасюка-Прилуцька в смт.Брюховичі;
Перелік документів, які подаються на розгляд комісії;
- заяву про участь у конкурсі за встановленою формою (Додаток №1);
- копії установчого документа учасника конкурсу (для юридичних осіб) і виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- копії кваліфікаційних документів що підтверджують відповідність претендента вимогам, установленим чинним законодавством України до виконавців робіт із землеустрою;
- інформацію про учасника конкурсу (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду), пропозиції щодо умов та виконання робіт;
- проект завдання на виконання робіт, у якому має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, що їх має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт;
- вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк їх виконання (у календарних днях);
- згода на обробку персональних даних (Додаток №2);
- інші пропозиції щодо умов та виконання робіт подані учасником конкурсу.
Останній день подачі документів 02.06.2017 року 16:30;
Комісією також будуть враховуватись і інші пропозиції щодо умов та виконання робіт подані учасником конкурсу.
Адреса для подачі документів: 79491, смт.Брюховичі м.Львова, вул..Ясна 1
Документи подаються в запечатаному вигляді з поміткою «на конкурс для виконання робіт із землеустрою»

СКАЧАТИ БЛАНК

Додаток №1
Комісії з відбору суб’єктів
господарювання для надання послуг з
окремих видів господарської діяльності

Заява
на участь у конкурсі з відбору суб’єктів
господарювання для надання послуг з окремих
видів господарської діяльності

Заявник ______________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця)
Керівник _____________________________________________________________________
(прізвище, ім’я , по батькові)
Ідентифікаційний код заявника, місцезнаходження суб'єкта господарювання ________________________________________________________________________________
Інформація для зв’язку:
№ тел./факсу__________________________________________________________________,
електронна адреса
___________________________________________________________________________.
Для участі в конкурсі щодо відбору суб’єктів господарювання для надання послуг з окремих видів господарської діяльності, який призначено на _______20__р., надаємо пропозиції для виконання таких послуг:
_____________________________________________________________(указати, які послуги буде виконувати суб’єкт )
До заяви додаються такі документи:
-
-
________ __________________________________ _______________
дата підпис керівника суб'єкта господарювання М.П . ПІБДодаток №2

Комісії з відбору суб’єктів
господарювання для надання послуг з
окремих видів господарської
діяльності


від ________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

ЗГОДА
на обробку персональних даних

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» даю згоду на обробку моїх персональних даних з метою участі в конкурсі з відбору суб’єктів господарювання для надання послуг _______________________________________________________
Відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» мені роз'яснено мої права.

______________ __________________
(дата) (підпис)