1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Мазурок Наталя Богданівна

PDFДрукe-mail

MazurokАрхітектор Брюховицької селищної Ради

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
АРХІТЕКТОРА БРЮХОВИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

I. Загальні положення
1. Архітектор Брюховицької селищної ради - це посадова особа виконавчого комітету селищної, до повноважень якої віднесено питання ефективного регулювання відносин в сфері архітектури та попередження порушень норм чинного будівельного законодавства України на території смт. Брюховичі.
2. Призначення на посаду архітектора та звільнення з неї здійснюється розпорядженням селищного голови з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.
3. Архітектор підпорядковується безпосередньо селищному голові смт. Брюховичі.
II. Завдання та обов'язки
Архітектор:
 1. Готує і формує пропозиції по розміщенню об’єктів будівництва та благоустрою на території селища, подає їх  для розгляду на засіданнях сесії та виконкому Брюховицької селищної ради;
 2. Бере участь у підготовці питань щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу), приватизації земель для містобудівельних потреб та подання до селищної ради відповідних висновків з цих питань, контролює реалізацію містобудівельної документації на території селища;
 3. бере участь у комісіях виконкому ради;
 4. розглядає питання реконструкції, реставрації та будівництва об’єктів архітектури на території селища, розглядає та погоджує проектну документацію цих об’єктів;
 5. розглядає та погоджує проекти встановлення та реконструкції стаціонарних малих архітектурних форм;
 6. видає архітектурно-планувальні завдання та висновки щодо визначення параметрів забудови територій та містобудівельних обмежень;
 7. проводить прийом громадян, розглядає заяви та звернення юридичних і фізичних осіб в межах своєї компетенції;
 8. Забезпечує на території смт. Брюховичі дотримання правил і норм забудови;
 9. Бере участь в комісії з питань приймання в експлуатацію споруд цивільно-житлового будівництва;
 10. Веде облік споруд і будинків, що складають архітектурну цінність, контролює їх збереження;
 11. Вносить на розгляд виконкому ради пропозиції по узаконенню самовільного будівництва, якщо це будівництво проведено без порушень санітарних, протипожежних, будівельних і екологічних норм, норм земельного законодавства;
 12. Відповідає за збереження архітектурної документації і веде її облік;
 13. Входить до складу амін комісії і складає акти про порушення будівельних норм на території селища;
 14. Дає одноразові дозволи на проведення земляних робіт;
 15. Бере участь в аналізі й узагальненні досвіду проектування та впровадження в будівництві архітектурних і містобудівних рішень;
 16. Виконує завдання і доручення селищного голови з питань архітектури і будівництва.
 17. Подає пропозиції щодо найменування та перейменування вулиць.
III. Права
Архітектор має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Вносити на розгляд селищного голови, Брюховицької селищної ради, виконавчого комітету ради пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 4. Вимагати та отримувати особисто або за дорученням селищного голови у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.
 5. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань.
 6. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.
 7. Мати всі права передбачені чинним трудовим законодавством України.

IV. Відповідальність
Архітектор несе відповідальність:
1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

V. Архітектор повинен знати:
 1. Методи проектування й проведення техніко-економічних розрахунків.
 2. Технічні, художні, економічні, екологічні, соціальні та інші вимоги до об'єктів, що проектуються.
 3. Специфіку регіональних і місцевих природних, економічних, екологічних, соціальних та інших умов реалізації містобудівних та архітектурних рішень.
 4. Види та властивості будівельних матеріалів і конструкцій.
 5. Передовий вітчизняний і зарубіжний досвід з проектування та будівництва.
 6. Постанови, розпорядження й накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з проектування, будівництва й експлуатації об'єктів.
 7. Стандарти щодо оформлення проектно-кошторисної документації.
 8. Технологію будівництва.
 9. Технічні засоби проектування та будівництва.
 10. Правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

За відсутності архітектора його обов'язки виконує особа, призначена у встановленому порядку, яка набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.